דלג לתוכן הראשי

ועדי שכונות - כל המסמכים

מקבלים אחריות יוצאים לחירות
image alt
image alt

כל המסמכים והחומרים להקמת ועד:
לחץ על השורה הרצויה להצגת המידע!

חברים יקרים
היות ואנו רוצים לחזק ולשפר את חיי הקהילה שלנו בשכונה בשלל נושאים כגון:
חיזוק הביטחון, חוגי ילדים נוספים, בקידום חקלאי, בבנית גמחים, וכן בעמידה על הצרכים שלנו מול העיריה ועוד!
על כן הצטרפנו למיזם ארצי המחזק את זכויות התושבים מול העיריה,
בקבוצה זו אנשיי שכונתו יוכלו להשתתף בהצבעות, בסקרים, להביע את מעורבותם במתרחש, ולקחת חלק יותר פעיל בהחלטות לטובת השכונה!
להכרת החזון שלנו ולתקנון קרא עוד:
https://www.melecshop.com/page/committees-vision
שלום רב לכל חברי השכונה (להוסיף כאן את שם השכונה)
בימים אלו אנו יוצאים ביוזמה חשובה להקים ועד לשכונה שלנו!
אנו רוצים לחזק את קהילת שכונתנו בביטחון אזרחי, בחוגיי ילדים נוספים, בקידום חקלאי, בבנית גמחים, בעמידה על הצרכים שלנו מול העיריה ועוד!
לצורך כך פתחנו קבוצת ווצאפ המאפשרת ארגון והבעת דעה, לכן בואו להשתתף בהצבעות, בסקרים, להביע את מעורבותכם במתרחש, ולקחת חלק פעיל בהחלטות לטובת השכונה! 
אנו קוראים לאנשים אסרטיבם לסייע לנו לשפר את איכות חיינו דרך ועד זה!
בקרוב נודיע על בחירות לאיוש התפקידים השונים של  הועד, כולכם רשאים להשתתף הן בבחירות והן באיוש התפקידים.
לעוד פרטים על החזון שלנו ולתקנון
קרא כאן:
https://www.melecshop.com/page/committees-vision
להצטרף לקבוצת הווצאפ הקש כאן:    
(הוסף את הקישור לקבוצה שפתחת)
בס"ד
דירי שכונת _________ בשעה טובה
הננו מתכבדים להכריז כי ביום (הוסף את התאריך)
יתקיימו בשכונתנו בחירות פנימיות לועד שכונתנו.
הבחירות לא קשורות לממשלה או לעירייה אלא אך ורק עוסקות בהליך פנים שכונתי, כחלק מתנועה ארצית לשיפור מערכת היחסים בין התושב לעירייה.
רשאים להשתתף בבחירות אלו דיירי שכונתנו בלבד!

להלן המועמדים לתפקידים:
  1. יו"ר הועד השכונתי __________
  2. מזכיר הועד          __________
  3. יו"ר ועדת ביקורת  __________
  4. דובר הועד           __________


​להורדה בדוקס
אנו שמחים להכריז כי בשעה טובה קם בשכונתנו ועד אזרחי!
התפקידם שאויישו ברוב קולות הינם:
יו"ר הועד:
מזכיר הועד:
ראש ועדת ביקורת:

הועד יפעל לקידום גמחים בשכונה, יקדם ויתמוך בגינת ירק מקומית, יקים ויחזק פרוייקטים להוזלת מצרכי מזון, יחזק את הביטחון בשכונה
ויהיה בקשר מול העיריה להבטיח את זכויות התושבים.
לפניות ניתן לצור קשר 
באימייל:
בקבוצת הווצאפ:
או בתיבת הדואר הבאה:
כוחנו באחדותנו!

להורדה בוורד
בס"ד תאריך__________
אני החתום מטה ___________
בעלים של תעודת הזהות__________
טלפון _________
כתובת ___________

מצהיר בזאת
נושאי ליבה:
1. הרני מציב את עצמי לבחירה על מנת לשרת את ציבור בוחרי שהם דיירי שכונתי!
2.  לא אעשה ביודעין דבר במישרין או בעקיפין שיפגע בגופם, נפשם, ממונם, וכל אשר להם. 
3. אני מאמין ונאמן לערכי היסוד המצורפים בזאת.  

נושאי פרוצדורה:
4. אני מתגורר בשכונת________
5. לא הורשעתי בעבירה שיש עימה קלון ב3 שנים האחרונות.
6. אני מבין שאני מוצב בתפקיד זה בתנאי שהצהרתי אמת בלבד!
על החתום
               ______________

להורדה מדוקס
https://docs.google.com/document/d/1-uRzEQn0TD9hQiVknJB7HFcBw9g6NmeZkg4pUgOjr1Y/edit?usp=sharing
מצגת המסבירה בקלילות את החזון:

ישיבת צוות ראשונה יוצאים לחירות 20/5/2024

מפגש עבודה ראשון של יוצאים לחירות 
זה החזון וזה השיח הפנימי שלנו !

ישיבת צוות שניה יוצאים לחירות 5/6/2024

1. איחוד כוחות חשוב עם המכון למדע ותודעה על ידי חגי פולקמן.
2. חיבור היסטורי לשיתוף פעולה עם חברת צ'אט חשובה!
3. יצירת מגע ראשוני וחיובי עם הכתב טל לוריא.
4. קריאה לצירוף חברים להתנדב לתפקידים בבניית בעולם החדש.
5. בחינת דרכים שלוות לפתירת מחלוקת פנימית🔥
 

ישיבת צוות שלישית, יוצאים לחירות 30/6/2024

1. קידום פאי צ'אט עם קואליצ'יין - וחיבור לקהילה שלנו
2. אבירהם טל מכניס הילוך ראשון לועדי שכונות
3. עדכון לגבי גריעת אחד החברים מהעמותה לצורך ריסונו
4. שיחה ודיון בנוגע למפגש פיזי של כל ראשי הקבוצות 
5. הצבעה על סיומת הוידאו בקמפיין שלנו
 
אין תנאי שירות לחנות זו