דלג לתוכן הראשי

וועדי שכונות - החזון במלואו

מקבלים אחריות יוצאים לחירות
*רעיון משותף עם משה סיני
ע"ר חיים בצלם האלוקים 580777506

החזון שלנו

לתפקד כעיר עצמאית, שמסוגלת לספק לעצמה את כל מה שתושבים זקוקים על מנת לנהל שגרת חיים,
בשאיפה לפרק לבנה אחר לבנה את התלות של התושבים בחסדי הממשלה.
הוועדים וחברי האסיפה, בעלי זכות חוקית להיות מעורבים בקבלת ההחלטות בכל מה שקשור לשכונה ולעיר שלהם, 
ראשי מועצה וראשי עיריה לא רוצים להסתכסך עם ראשי וועדים, כיוון שלהם יש קשר ישיר לציבור!
על ידי האחדות של הוועדים והחלפת מידע ותיאום עמדות תדיר, לכל וועד יהיה כח של כל הוועדים יחד! על ידי זה נוכל להביא לתיקונים חסרי תקדים בזכויות התושב הן מול העיריות והן מול הממשלה! 
image alt

מה נקראת בשבילנו עיר בת קיימה?

תו תקן יינתן לעיר עצמאית אם יש בה לפחות את הקריטריונים הבאים:
1. גינות ירק למאכל בכל שכונה
2. הורדת יוקר המחיה על ידי מפגש שכונתי בין חקלאים לצרכנים
3. כיתת כוננות אזרחית
5. הקמת חמשת גמחים מרכזיים בכל שכונה: לאישה, לגבר , לעזרה ראשונה, לזקנים ולתינוקות
6. התערבות ההורים בתכני הלימוד בבתי הספר
7. פיקוח ושקיפות על כספי הציבור
8. חוגים התומכים בעצמאות וידע לנוער 
פרטים נוספים בתקנון
image alt

טכנולוגיה בשירות התושב

אנו מקדמים פיתוח ושימוש למוצרי הטכנולוגיה הבאים:
1. מחוללי מים - מכשיר המייצר מים על ידי הפרשי אטמוספרות
2. לורה - מכשירי קשר בפריסה ארצית שאינם תלויים, באנטנות הרדיו, הלווינים או הקבלים בארץ
למעשה אפילו ניתן לתקשר ביניהם אף שהטלפון על מצב טיסה
3. מחוללי חשמל על ידי טכנולוגיות פירוק מימן, פרטים בקרוב
4. מכשיר המזהה רעידת אדמה ומתריע עליה חצי שעה קודם התרחשותה
  
image alt

שיתופי הפעולה שלנו:

image alt

ועדים לעולם החדש אצל מיכאל בלום

ועדים לעולם החדש אצל שי דנון

ועדים לעולם החדש אצל צחי סקולסקי

אין תנאי שירות לחנות זו